Începând cu 18 septembrie și-a început activitatea echipa de experți din cadrul a două proiecte de asistență a Uniunii Europene „Suport pentru reforma administrației publice” cu un buget de 2,8 milioane de euro și „Suport în dezvoltarea capacităților profesionale și motivarea angajaților din administrația publică” cu un buget de 1,9 milioane de euro. Proiectele se vor axa pe consolidarea capacităților...
Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă din Republica Moldova va fi reorganizată, noua viziune fiind elaborată de specialiștii Ministerului Sănătății,  Muncii, și Protecției Sociale cu participarea experților europeni. Necesitatea reorganizării instituției este determinată de mai mulți factori: randamentul scăzut al activității, decalajul mare dintre cerere și ofertă pe piața muncii, un nivel slab al pregătirii forței de muncă și...
Elevii din sistemul de învățământ secundar profesional din Republica Moldova beneficiază, începând cu 1 septembrie, de o majorare cu doi lei a alocației de hrană. O hotărâre aprobată de Executivul de la Chișinău prevede creșterea de la 10 la 12 lei pe zi a sumei alocate pentru alimentația elevilor. În acest scop, vor fi alocate suplimentar 2,8 milioane de lei. În...
Profesorii din Republica Moldova vor beneficia de compensarea cheltuielilor de transport în cazul deplasării la altă instituție de învățământ decât cea de reședință, pe distanțe care depășesc 2 km. În acest sens, Guvernul de la Chișinău a aprobat  o serie de modificări la hotărârea Guvernului privind finanţarea în bază de cost standard per elev a instituţiilor de învățământ primar şi...
Orașul Cahul și alte patru sate vecine vor beneficia de servicii mai bune de aprovizionare cu apă și canalizare. Cabinetul de miniștri a aprobat inițierea negocierilor și aprobarea semnării Acordului de finanțare dintre Guvernul Republicii Moldova și Comisia Europeană, care prevede un grant de 11 milioane de euro în acest sens. În cadrul proiectului, vor fi construiți 8 km de...
Familiile care au copii își vor putea cumpăra mai ușor o locuință în cadrul programului „Prima Casă”. Guvernul a aprobat Regulamentul privind modul de acordare din bugetul de stat a compensațiilor bănești pentru familiile cu copii. Statul va achita 10% din prețul locuinței pentru familiile cu un copil, 25% – pentru familiile cu doi copii, 50% – pentru familiile cu...
De la 1 septembrie curent, persoanele cu dizabilități severe din copilărie și cele cu dizabilități severe nevăzătoare, care beneficiază de serviciul de îngrijire socială la domiciliu, vor primi din partea statului și alocația pentru îngrijire, însoțire şi supraveghere, în valoare de 820 de lei lunar. Guvernul de la Chișinău a aprobat avizul la proiectul de lege elaborat în acest...
Până în prezent, 202 tineri din Republica Moldova au semnat deja contractele de garantare în cadrul programului de stat „Prima casă”. Alte șapte dosare sunt acceptate și urmează să fie semnate contractele, iar 14 cereri sunt în proces de examinare. Suprafața totală a locuințelor procurate în cadrul programului depășește 13 mii de metri pătrați, suprafața medie a uneia fiind de...
Familiile și persoanele defavorizate vor beneficia de sprijin financiar din partea statului pentru depășirea dificultăților cu care se confruntă. Cabinetul de miniștri a aprobat Regulamentul-cadru privind organizarea și funcționarea Serviciului social de suport monetar adresat familiilor sau persoanelor defavorizate, care va fi implementat începând cu 1 iulie curent. Asistența financiară va fi oferită beneficiarilor pentru necesități precum: produse alimentare, reparația...
Persoanele cu funcții de demnitate publică din cadrul autorităților publice locale, precum și ceilalți angajați ai APL vor primi salarii mai mari. Guvernul a avizat pozitiv inițiativa legislativă ce prevede modificări și completări la legea cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar. Astfel, primarii, viceprimarii, președinții și vicepreședinții raioanelor, pretorii și vicepretorii vor primi lunar suplimente în mărime...